Uw mandje

VirtueMart
Uw mandje is momenteel leeg.

Categorien


Toon alle producten


Uitgebreid zoeken
Vanaf Euro 75,- betaalt u geen verzendkosten
Home
Informatie: Uw browser accepteert geen cookies. Om producten toe te voegen aan uw winkelwagentje dient uw browser cookies te accepteren.
PDFPrint

Overzicht

Sorteer op:

De eerste moslimvrouwen

€10.90
In de geschiedenis van de Islam wordt meestal gesproken over de belangrijke rol, die mannen hierin gespeeld hebben. Aan de andere kant moet ook de cruciale rol van de vrouw niet worden onderschat. In dit boekje willen wij aantonen dat in de maatschappij, 
Productdetails...


De Gebeden in de Islam

€8.70
In de Qor'an zegt Allah: "Het gebed is waarlijk een verplichting voor de gelovigen op vastgestelde tijdstippen." (Soeratoen-Nis': 103) "Waakt over uw gebeden, vooral het middelste." (2 Soeratoel Baqarah: 238) 
Productdetails...


De Hajj

€10.50
In hoofdstuk 12 van het deel over de Religieuze Praktijk worden uitgebreid alle handelingen van de Hajj behandeld. 
Productdetails...


De Islamitische Geloofsbelijdenis

€4.35
In dit boekje is getracht de betekenis van de afzonderlijke delen van de shhdeh toe te lichten, zijn voorwaarden alsmede de gedragingen, waarmee men zijn of haar shhdeh ongeldig maakt. 
Productdetails...


De Kor'an leren lezen

€10.90
In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. Aan de hand van deze cursus kunt u in enkele maanden het Arabische schrift van de Kor'an leren, individueel of in groepsverband. Zelf het oorspronkelijke schrift van de Kor'an kunnen lezen... 
Productdetails...


De Moraal in de Islam

€5.45
In deze moderne tijd is het voor de meeste mensen tamelijk onbekend dat de Islam zo'n hoogstaande moraal heeft. Reeds veertien eeuwen geleden werden begrippen als rechtvaardigheid, altrusme, liefde voor het goede, oprechtheid, edelmoedigheid enz. 
Productdetails...


De Uniciteit van Allah

€10.90
De uniciteit van Allah of monothesme is fundamenteel in de Islam. Herhaaldelijk dringt de Qor'an, het heilige Boek door Allah geopenbaard, erop aan dat de gelovige een oprecht geloof dient te bezitten, dat vrij is van iedere mogelijke vorm van associatie 
Productdetails...


De vrouw in de Islam

€4.35
Voor Nederlandstalige vrouwen, die de Islam (willen gaan) praktiseren hebben wij dit boekje samengesteld. Het blijkt niet eenvoudig om de juiste kennis en achtergronden te vinden over dit gedrag en de erbij behorende kleding. 
Productdetails...


De Weg van de Moslim

€38.15
Dit werk wordt als n van de standaardwerken op het gebied van de fiqh (islamitische jurisprudentie) voor moslims beschouwd. Het bestaat uit vijf gedeelten. De delen zijn gewijd aan het geloof, correct gedrag, ethiek, religieuze praktijk en sociale betre 
Productdetails...


De Weg van de Moslim [2]

€11.00
Dit bevat twee delen. De delen zijn gewijd ethiek en religieuze praktijk. Het geheel bevat de principes en de details van de religie van de moslim. 
Productdetails...


De Weg van de Moslim [3]

€12.00
Dit deel gaat over sociale betrekkingen. 
Productdetails...


De Wereld van de Engelen

€8.70
Vanaf het moment dat iemand in de moederschoot wordt geconcipieerd tot aan zijn dood en zelfs erna spelen de Engelen een rol in het leven van een mens. Engelen ontnemen de stervende zijn ziel en brengen troost of leggen straf op in het graf. Een Engel... 
Productdetails...


€10.50
In hoofdstuk 10 van het deel over de Religieuze Praktijk worden uitgebreid alle aspecten van de Zkt behandeld. 
Productdetails...


Docentenhandleiding

€11.45
Het kwam ons zinvol voor een aantal onderwerpen uit te werken, die betrekking hebben op de basis van onze religie. Derhalve zijn een aantal topics aangaande onze aanbidding in hoofdlijnen behandeld. 
Productdetails...


Gepast Gedrag

€9.80
Allah, de Verhevene, zegt: "Wie het Boek van Allah reciteren, het gebed verrichten en in het verborgene en openlijk liefdegaven geven van hetgeen Wij hun hebben geschonken, kunnen een onvergankelijk loon tegemoet zien. Allah zal hen ermee belonen en ... 
Productdetails...


Het huwelijk in de Islam

€4.90
In de Qor'an zegt Allah: "En tot Zijn tekenen behoort, dat Hij voor u echtgenotes heeft geschapen uit uzelf, opdat u bij haar rust zult vinden, en Hij heeft tussen u genegen-heid en genade doen ontstaan. Hierin zijn waarlijk tekenen voor hen die nadenken 
Productdetails...


Het Leven van de Profeet [1]

€6.55
Het is het eerste deel van de werkboeken over het leven van de Profeet (vzmh), waarin chronologisch de belangrijkste gebeurtenissen uit zijn leven worden behandeld aan de hand van teksten met vragen erover. A t/m H is bestemd voor groep 5 en I t/m L voor 
Productdetails...


Het Leven van de Profeet [2]

€6.55
Dit is het tweede deel van de werkboeken over het leven van de Profeet Mohammed (vzmh). Het gaat verder met de gebeurtenissen na het eerste deel. Ook worden summier de belangrijkste kenmerken van de eerste vier kaliefen behandeld op dezelfde wijze als in 
Productdetails...


Het Paradijs

€12.00
Het is een samenvatting van het omvangrijke werk van Ibn Qayyim el Jawziyyeh: Het bijeenbrengen van de zielen in het land van de vreugde. Allah zegt: "En de voorsten in de race (qua geloof) zullen de eersten zijn, zij zullen Allah het dichtst naderen 
Productdetails...


Het Schild van de gelovige

€12.00
Niet alleen bevat dit boekje vele authentieke smeekbeden, die uit de Glorieuze Qor'an zijn geciteerd en uit de Soenneh, maar ook worden hier de achtergronden van smeekbeden weergegeven. Het werpt licht op de betekenis van smeekbeden en hun positie evenals 
Productdetails...


Jezus in de Kor'an

€4.35
Hierin wordt het islamitisch standpunt over Jezus verwoord. "O mensen van de Schrift, laten wij het onder elkaar eens worden: dat wij niemand anders aanbidden dan God (Allah), en dat wij Hem geen partner toeschrijven, en dat niemand van ons anderen... 
Productdetails...


Poster

€2.20
Dit is een educatieve poster: een soort stamboom van vrouwen, die voor de mensheid een cruciale rol hebben gespeeld. Deze posters versturen wij per post bij een minimale afname van 10 stuks. 
Productdetails...


Set Werkbladen

€8.20
Bij het selecteren van de onderwerpen (v/h godsdienstprogramma) zijn wij uitgegaan van de eerste vereisten, die voor een kind noodzakelijk zijn om zelf aanbidding te kunnen verrichten. De werkbladen zijn praktisch bedoeld: het verrichten van de wassing, 
Productdetails...


€32.75
Na een korte levensbeschrijving van de auteur en zijn inleiding volgt de interpretatie van de eerste twee soera's van de Glorieuze Qor'an, de primaire bron van de islam. Een alomvattend commentaar dient de vele aspecten van uiteenlopende kennisgebieden.. 
Productdetails...


€32.75
Dit deel bevat de interpretatie van de soera's drie tot en met vijf van de Glorieuze Qor'an. 
Productdetails...


€32.75
Dit boek bevat de interpretatie van de soera's zes tot en met negen van de Glorieuze Qor'?n, de primaire bron van de islam. 
Productdetails...


€32.75
Dit boek bevat de interpretatie van de soera's tien tot en met zeventien van de Glorieuze Qor'?n, de primaire bron van de islam. 
Productdetails...


€32.75
Dit boek bevat de interpretatie van de soera's achttien tot en met vijfentwintig van de Glorieuze Qor'?n, de primaire bron van de islam. 
Productdetails...


€32.75
Dit boek bevat de interpretatie van de soera's zesentwintig tot en met achtendertig van de Glorieuze Qor'?n, de primaire bron van de islam. 
Productdetails...


€32.75
Dit boek bevat de interpretatie van de soera's negenendertig tot en met zevenenvijftig van de Glorieuze Qor'?n, de primaire bron van de islam. 
Productdetails...


€32.75
Dit boek bevat de interpretatie van de soera's achtenvijftig tot en met honderdveertien van de Glorieuze Qor'?n, de primaire bron van de islam. 
Productdetails...


€235.50
een set van alle delen van de Tefsier van Ibn Kthier 
Productdetails...


Vasten volgens de Islam

€4.35
Een uitspraak van de Profeet (vzmh) is: "En van de poorten van het Paradijs wordt Ar-Rayyn" genoemd, de Poort der verfris-singen. Slechts zij, die vastten, kunnen erdoor naar binnen. Er zal gezegd worden: "Waar zijn degenen, die vastten?" Zij zullen... 
Productdetails...


Werkbladen groep 5,6,7 en 8

€2.45
Per groep zijn de werkbladen ook verkrijgbaar: groep 5 1,00, groep 6 2,30, groep 7 1,65 en groep 8 1,25. De bijbehorende mappen zijn 1,10. 
Productdetails...


Werkboek: Islamitisch Gedrag

€6.55
Het is zoals de titel reeds aangeeft een werkboek voor kinderen om islamitisch gedrag aan te leren. De methode is om via tekeningetjes en teksten de juiste vragen te beantwoorden. Overal staan de antwoorden achterin de boekjes. 
Productdetails...  • «« Begin
  • « Vorige
  • 1
  • Volgende »
  • Einde »»


Toon #  
Resultaten 1 - 35 van 35

GebruikersmenuCopyright © 2011 Project Dien | info@projectdien.nl | ESSAMRI WebDesign