PrintBekijk grote afbeelding


Prijs: €32.75

Stel een vraag over dit product

ISBN: 978-90-77520-08-6

Dit boek bevat de interpretatie van de soera's soera's tien tot en met zeventien van de Glorieuze Qor'?n, de primaire bron van de islam. Een alomvattend commentaar dient de vele aspecten van uiteenlopende kennisgebieden in ogenschouw te nemen. Te denken valt aan Arabische grammatica en linguïstiek, jurisprudentie, context, geschiedenis en andere. Wellicht overbodig te constateren dat hiervoor universele kennis vereist is.

Ibn Kèthier zegt in de inleiding van zijn Tefsier: "Wanneer iemand naar de beste methoden van Tefsier vraagt, dan antwoordden wij dat de meest correcte methode om de Qor'?n uit te leggen met de Qor'?n zelf is. Wat op een bepaalde plaats in de Qor'?n in algemene termen wordt vermeld, wordt gewoonlijk op een andere plaats uitgelegd. Vindt men dit niet gemakkelijk, dan zou men naar de Soenneh moeten kijken, aangezien het doel ervan is om de Qor'?n uit leggen en zijn betekenis te preciseren. All?h zegt:

- "Wij hebben u (o Mohammed, vzmh) de Maning (de Qor'?n) geopenbaard, opdat u de mensen duidelijk kunt uitleggen wat hun nedergezonden is en dat zij zullen gaan nadenken."
(16 Soeratoen-Nehl: 44)

Hierom zei de Boodschapper van All?h vzmh:
- "Mij is de Qor'?n en zijn equivalent gegeven," Ahmed
refererend aan de Soenneh."

De eerste generatie van de Islam zag er gewoonlijk vanaf om hetgeen uit te leggen, waarvan zij geen kennis hadden. Van Èboe Bakr As-Siddieq is de volgende uitspraak overgeleverd:
- "Welk land zal mij dragen en welke hemel zal mij bedekken, als ik over het Boek van All?h zeg waar ik geen weet van heb?"

Ibn Kèthier is de gerespecteerde Imam ‘Imèdoed-Dien Èboel Fidè' Ismè‘iel ibn ‘Oemar Ibn Kèthier, El Qoerashi, El Boesrawi, moge All?h hem Zijn genade schenken. Hij was van origine uit Mejdel in de omgeving van Bosr? (geboren in 701 H./ 1300 AD) en opgeleid en woonachtig in Damascus.
De historicus Jèmèloed-Dien Yoesoef ibn Seyfoed-Dien karakteriseerde hem als volgt: "Hij is de Sheig, de Imam en geleerde ‘Imèdoed-Dien Èboel Fidè'. Hij leerde extensief en was zeer actief in het verzamelen van kennis en schrijven. Hij was excellent op het gebied van Fiqh, Tefsier en Hèdieth. Hij verzamelde kennis, schreef boeken, onderwees, vertelde Hèdieth en schreef. Hij had een immense kennis op het gebied van Fiqh, Tefsier en Hèdieth, de Arabische taal enzovoorts. Hij stond bekend om zijn precisie, zijn uitgebreide kennis en als een geleerde in geschiedenis, Hèdieth en Tefsier."